Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn 60 năm phát triển Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

05/10/2020, 08:46

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ (KH-CN) quân sự phối hợp với Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn 60 năm phát triển Viện Khoa học và Công nghệ quân sự”. Dự hội thảo có đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài Quân đội.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi, phân tích, thảo luận những vấn đề mới, các luận điểm khoa học trên các hướng, lĩnh vực nghiên cứu chính, gồm: kỹ thuật điều khiển - tự động hóa; điện tử - vật lý - đo lường; cơ học - cơ khí động lực; hóa học - sinh học - môi trường; toán học - công nghệ thông tin; đồng thời cũng chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với Viện KH-CN Quân sự trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, định hướng cụ thể đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện trong những năm tiếp theo để các kết quả nghiên cứu ngày càng bám sát thực tiễn.
 

Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh chung.
 
Hội thảo là diễn đàn khoa học lớn, nơi giao lưu học thuật của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu; là cơ hội để gắn kết, hợp tác giữa cơ sở giáo dục - đào tạo với cơ quan nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, giữa Viện KH-CN Quân sự với các cơ sở nghiên cứu, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, thông qua đó gợi mở các định hướng nghiên cứu, giải pháp mới về KH-CN và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng phát triển.

BÙI HÀ