Văn phòng Bộ Quốc phòng lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

05/03/2021, 13:57

 
 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Sáng 05/3, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu dự hội nghị.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức hội nghị thông tin về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thông qua tóm tắt tiểu sử, lý lịch của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất đánh giá: Đồng chí Nguyễn Tân Cương có tiểu sử rõ ràng, lý lịch trong sạch, được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường uy tín trong và ngoài Quân đội, trưởng thành từ cán bộ cơ sở, kinh qua nhiều cương vị công tác, từ chỉ huy cấp phân đội đến cấp chiến dịch, chiến lược, nay là lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Với phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ, năng lực bản thân, trên cương vị công tác trong Quân đội và sự hiểu biết sâu sắc các vấn đề xã hội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương có điều kiện nắm bắt toàn diện, bao quát chức năng, nhiệm vụ của Quân đội để tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về chủ trương, đường lối, chiến lược, chính sách về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; có điều kiện để đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ; đồng thời nắm bắt, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung, cử tri là cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói riêng, hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần để Quốc hội thực hiện tốt chức năng của cơ quan lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.
Cử tri biểu quyết giới thiệu Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất đánh giá: Đồng chí Nguyễn Tân Cương có tiểu sử rõ ràng, lý lịch trong sạch, được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường uy tín trong và ngoài Quân đội, trưởng thành từ cán bộ cơ sở, kinh qua nhiều cương vị công tác, từ chỉ huy cấp phân đội đến cấp chiến dịch, chiến lược, nay là lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Với phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ, năng lực bản thân, trên cương vị công tác trong Quân đội và sự hiểu biết sâu sắc các vấn đề xã hội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương có điều kiện nắm bắt toàn diện, bao quát chức năng, nhiệm vụ của Quân đội để tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về chủ trương, đường lối, chiến lược, chính sách về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; có điều kiện để đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ; đồng thời nắm bắt, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung, cử tri là cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói riêng, hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần để Quốc hội thực hiện tốt chức năng của cơ quan lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.
Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

NGUYÊN HẢI