Viettel Global: Lợi nhuận trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng trong quý 2

14/08/2019, 09:01

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế trong quý 2 của Viettel Global đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh trong quý vừa qua đạt 4.074 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là viễn thông, tăng ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao), giảm bớt các hoạt động mua bán thiết bị có tỷ suất lợi nhuận thấp nên giá vốn hoạt động kinh doanh giảm. Điều này giúp lãi gộp tăng hơn 200 tỷ, lên 1.487 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp tăng kỷ lục, đạt 36,5%.

Ngoài ra, nhờ việc chú trọng tối ưu hoá dòng tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, kết hợp với diễn biến tỷ giá tích cực, lãi thuần từ hoạt động tài chính Viettel Global cũng đạt dương 447 tỷ đồng.

Tổng hợp các yếu tố trên, lợi nhuận trước thuế quý 2 của Viettel Global đã tăng vọt, đạt 1.092 tỷ đồng - mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 7.900 tỷ đồng, lãi gộp tăng từ 2.119 tỷ lên 2.809 tỷ đồng.

Con số này có được chủ yếu nhờ thị trường Myanmar đã đi vào hoạt động được gần 1 năm và tăng trưởng mạnh từ thị trường Campuchia.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Viettel Global đạt 1.257 tỷ đồng và đây cũng là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 711 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ so với cùng kỳ.

Hiện trên thị trường chứng khoán, Viettel Global đang là một trong những doanh nghiệp lớn nhất với mức vốn hóa đạt xấp xỉ 96.000 tỷ đồng.

MINH THI