Viettel Post đặt kế hoạch lợi nhuận 2019 hơn 380 tỷ đồng, tăng hơn 36%

11/04/2019, 11:32

Trong năm 2019, Viettel Post dự kiến lãi sau thuế hơn 380 tỷ đồng, tăng 36,27% so với 2018.

Ảnh minh họa

Theo tài liệu ĐHCĐ của Tổng CTCP Bưu chính Viettel – Viettel Post (UPCoM: VTP), kế hoạch tổng doanh thu năm 2019 đạt 6.723 tỷ đồng, tăng 36,58% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế tăng 36,27% và đạt 380,23 tỷ đồng. Tổng tài sản kế hoạch đạt 3.804,9 tỷ đồng, tăng 34,25%.
 
Giai đoạn 2014 - 2019, VTP đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua hàng năm. Trong đó, doanh thu năm 2018 cao gấp 3,7 lần so với 2014 và tăng trưởng trung bình 38,3%/năm. Doanh thu bán hàng năm 2018 gấp 5,2 lần so với 2014 và tăng trưởng trung bình 51%/năm.
 
Lợi nhuận trước thuế năm 2018 cao gấp 6,7 lần so với 2014, tăng trưởng trung bình 60,7%/năm. Lợi nhuận sau thuế cũng cao gấp 7,1 lần 2014, tăng trưởng trung bình 63,3%/năm.
 
Trong giai đoạn này, công ty đã thực hiện mở mới 1.094 bưu cục, cửa hàng nâng tổng số tiền lên 1.302 bưu cục, cửa hàng, đưa mạng lưới thu phát đến 100% huyện xã trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 
Một số tồn tại của công ty trong giai đoạn từ 2014 - 2018 đó là cơ cấu doanh thu vẫn chưa có sự chuyển dịch rõ ràng khi lĩnh vực chuyển phát vẫn chiếm tỷ trọng cao (75% - 25%) trong khi công ty đã đầu tư rất nhiều cho logistics và thương mại nhưng chưa có sự bứt phá. Thị trường tại khu vực miền Nam và 2 thị trường nước ngoài mặc dù có sự phát triển tuy nhiên chưa đạt được như kỳ vọng. Hoạt động marketing chưa hiệu quả...
 
Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 gấp gần 4 lần 2018
 
Trong giai đoạn 2019 - 2024, Viettel Post xác định tầm nhìn chiến lược trở thành "doanh nghiệp bán hàng số 1 tại Việt Nam dựa trên nền tảng logistics thông minh" với việc đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ chính như tiếp tục mở rộng kinh doanh dịch vụ chuyển phát và logistics bằng cách ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng kho bãi, mục tiêu trở thành công ty chuyển phát số 1 Việt Nam với tập khách hàng lớn nhất. Công ty cũng sẽ từng bước xây dựng nền tảng công nghệ cho hoạt động thương mại điện tử...

Viettel Post đặt kế hoạch doanh thu bán hàng đến năm 2024 tăng trưởng trung bình 33,7%/năm và cao gấp 5,7 lần so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng trung bình 25,6%/năm và cao gấp 3,9 lần so với năm 2018. Thị phần mục tiêu đến năm sẽ chiếm khoảng 30 – 35% thị phần doanh thu chuyển phát trong nước.

BÌNH AN