Xây dựng, nhân rộng thành công nhiều mô hình phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

29/08/2019, 13:21

Để Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đi vào đời sống bộ đội một cách thực chất, nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công nhiều mô hình cụ thể, gắn với hoạt động và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Trong giai đoạn 2014-2019, Binh chủng TTLL đã xây dựng thành công hàng chục mô hình hoạt động phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tiêu biểu như: “Chi bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng tạo và hiệu quả” ở Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao; mô hình “Lấy phiếu tín nhiệm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin; mô hình tổ chức diễn đàn “Trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Đoàn cơ sở các lữ đoàn: 132, 139, 596...

Để các mô hình hoạt động nền nếp, chất lượng, ngoài việc khuyến khích, tạo cơ chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy và cơ quan chức năng thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn, định hướng phương pháp tổ chức và cách thức tạo dựng môi trường “phát huy truyền thống” và “cống hiến tài năng” ở từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, việc cụ thể hóa bộ tiêu chí phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên và phát triển tiêu chí phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ở từng lĩnh vực, ngành, đơn vị... được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thu kết quả toàn diện, đồng bộ.

Đặc biệt, khi đã xây dựng thành công mô hình, các cấp ủy vận dụng linh hoạt, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền gắn với tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình được tiến hành thông qua phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; giới thiệu tại các cuộc tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chính trị tư tưởng; quảng bá, giới thiệu trên hệ thống thông tin đại chúng, hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, tranh cổ động, bảng tin để đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền.

NGUYỄN TẤN TUÂN