Bộ Quốc phòng tập huấn công tác quản lý đầu tư và xây dựng toàn quân năm 2023

28/09/2023, 14:59

Sáng 26/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác quản lý đầu tư và xây dựng toàn quân năm 2023. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 43 điểm cầu trong toàn quân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về quản lý đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư; nâng cao năng lực công tác quản lý đầu tư và xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy quản lý các cấp trong toàn quân khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời thống nhất quy trình, thủ tục triển khai công tác quản lý đầu tư và xây dựng, bảo đảm đúng quy định.
 
Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản đã thông tin đến các đại biểu một số nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 và kết quả giải ngân vốn ngân sách Nhà nước đến tháng 8/2023 của Bộ Quốc phòng; đồng thời nhấn mạnh, hội nghị tập huấn lần này là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong toàn quân. Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các đồng chí báo cáo viên tập trung vào các vấn đề cốt lõi, những hạn chế mang tính phổ biến, liên hệ sát tình hình, nhiệm vụ của Quân đội để toàn quân nghiên cứu, học tập và rút kinh nghiệm.
 
Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng yêu cầu, Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì tổ chức hội nghị chặt chẽ, nghiêm túc, thống nhất, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Các đại biểu tham gia tập huấn cần nêu cao tính tự giác, chủ động, đề cao trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc nội dung tập huấn; tích cực trao đổi, chia sẻ, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hiệu quả; chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
 
Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu, truyền đạt các nội dung về quy trình, thủ tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư, cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư; những nội dung cơ bản trong công tác quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; một số nội dung về công tác quy hoạch, thiết kế xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình doanh trại; công tác loại khỏi biên chế, xử lý nhà trong Bộ Quốc phòng…

ĐỨC ANH/BQP.VN