Cơ cấu tổ chức Cục Kinh tế/BQP

14/01/2019, 17:08

 

Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP

 
       

Đại tá Nguyễn Việt Anh
Phó Cục trưởng

Đại tá Phạm Toàn Thắng
Phó Cục trưởng
   

CÁC PHÒNG BAN

1. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
- Đại tá Nguyễn Xuân Nghĩa - Trưởng phòng
- Thượng tá Hoàng Văn Hà - Phó trưởng phòng

2. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
- Đại tá Hà Xuân Nguyên - Trưởng phòng
- Đại tá Nguyễn Khắc Duẩn - Phó trưởng phòng

3. PHÒNG KINH TẾ SỰ NGHIỆP
- Đại tá Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng
- Đại tá Nguyễn Đức Hùng - Phó trưởng phòng

4. PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
- Đại tá Phạm Văn Mười - Trưởng phòng
- Đại tá Vũ Văn Quảng - Phó trưởng phòng
- Đại tá Đặng Văn Dũng - Phó trưởng phòng

5. PHÒNG KIỂM SOÁT VIÊN
- Trung tá Nguyễn Sơn Hà - Trưởng phòng
- Đại tá Đỗ Hồng Quân  - Phó trưởng phòng

6. BAN TÀI CHÍNH
- Trung tá Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng ban

7. BAN HÀNH CHÍNH
- Thượng tá Tạ Duy Hiển  - Trưởng ban

8. TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUÂN ĐỘI
- Đại tá Phạm Văn Thắng - Giám đốc
- Trung tá Nguyễn Văn Nguyên - Phó giám đốc
- Trung tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó giám đốc

9. TRỢ LÝ CHÍNH TRỊ
- Đại tá Trần Xuân Tạc 

10. TRỢ LÝ PHÁP CHẾ
- Thiếu tá Hoàng Thị Thu Hằng


/Cục Kinh tế

Tin tức khác