Cơ cấu tổ chức Cục Kinh tế/BQP

14/01/2019, 17:08

 

Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP

 
       

Đại tá Nguyễn Việt Anh
Phó Cục trưởng

Đại tá Phạm Toàn Thắng
Phó Cục trưởng

Đại tá Nguyễn Xuân Phúc
Phó Cục trưởng

Đại tá Nguyễn Văn Xiển
Phó Cục trưởng

CÁC PHÒNG BAN

1. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
- Đại tá Nguyễn Xuân Nghĩa - Trưởng phòng
- Đại tá Hoàng Hải Hồng - Phó trưởng phòng

2. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
- Thượng tá Hà Xuân Nguyên - Trưởng phòng
-  Thượng tá Nguyễn Khắc Duẩn - Phó trưởng phòng

3. PHÒNG KINH TẾ SỰ NGHIỆP
- Thượng tá Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng
- Đại tá Nguyễn Đức Hùng - Phó trưởng phòng

4. PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
- Đại tá Phạm Văn Mười - Trưởng phòng
- Đại tá Vũ Văn Quảng - Phó trưởng phòng

5. PHÒNG KIỂM SOÁT VIÊN
- Trung tá Nguyễn Sơn Hà - Trưởng phòng
- Đại tá Đỗ Hồng Quân  - Phó trưởng phòng

6. BAN TÀI CHÍNH
- Đại tá Trần Văn Tú - Trưởng ban

7. BAN HÀNH CHÍNH
- Thượng tá Vũ Xuân Hưng  - Trưởng ban

8. TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUÂN ĐỘI
- Đại tá Bùi Văn Tiến - Giám đốc
- Đại tá Nguyễn Thanh Sơn - Phó giám đốc
- Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó giám đốc

9. TRỢ LÝ CHÍNH TRỊ
- Thượng tá Trần Xuân Tạc 

10. TRỢ LÝ PHÁP CHẾ
- Đại úy Hoàng Thị Thu Hằng


/Cục Kinh tế

Tin tức khác