Cơ cấu tổ chức Cục Kinh tế/BQP

14/01/2019, 17:08

 

Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP

 
       

Đại tá Nguyễn Việt Anh
Phó Cục trưởng

Đại tá Phạm Toàn Thắng
Phó Cục trưởng

Đại tá Nguyễn Xuân Nghĩa
Phó Cục trưởng
 

CÁC PHÒNG BAN

1. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
- Thượng tá Hoàng Văn Hà - Phó trưởng phòng

2. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
- Đại tá Hà Xuân Nguyên - Trưởng phòng
- Đại tá Nguyễn Khắc Duẩn - Phó trưởng phòng

3. PHÒNG KINH TẾ SỰ NGHIỆP
- Đại tá Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng
- Đại tá Nguyễn Đức Hùng - Phó trưởng phòng

4. PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
- Đại tá Phạm Văn Mười - Trưởng phòng
- Đại tá Vũ Văn Quảng - Phó trưởng phòng
- Đại tá Đặng Văn Dũng - Phó trưởng phòng

5. PHÒNG KIỂM SOÁT VIÊN
- Thượng tá Nguyễn Sơn Hà - Trưởng phòng
- Đại tá Đỗ Hồng Quân  - Phó trưởng phòng

6. BAN TÀI CHÍNH
- Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng ban

7. BAN HÀNH CHÍNH
- Thượng tá Tạ Duy Hiển  - Trưởng ban

8. TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUÂN ĐỘI
- Đại tá Phạm Văn Thắng - Giám đốc
- Trung tá Nguyễn Văn Nguyên - Phó giám đốc
- Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó giám đốc

9. TRỢ LÝ CHÍNH TRỊ
- Đại tá Trần Xuân Tạc 

10. TRỢ LÝ PHÁP CHẾ
- Thiếu tá Hoàng Thị Thu Hằng

/Cục Kinh tế

Tin tức khác