Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

23/05/2024, 14:09

Ngày 23-5, Cục Kinh tế/BQP tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan BQP, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu dự, chỉ đạo đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan BQP, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng ủy, Chỉ huy Cục và cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, trung tâm thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013 và Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục và Tổ thi đua các phòng, ban, trung tâm thường xuyên được kiện toàn, kịp thời xây dựng, hoàn thiện quy chế và làm tốt chức năng tham mưu về công tác TĐKT. Thường xuyên phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động, sáng tạo về nội dung, hình thức thi đua, kết hợp thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, các cuộc vận động lớn đạt hiệu quả thiết thực như gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú”; “Ngành Hậu cần Quân đội thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".


Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP phát biểu khai mạc Đại hội.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó: Cục Kinh tế/BQP được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, 02 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 03 Cờ thi đua của BTTM, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Bằng khen của Phó Thủ tướng Chính phủ - kiêm Bộ trưởng BQP Lào, 10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 01 Bằng khen của TTMT, 01 Bằng khen của Chủ nhiệm TCCT, 01 Bằng khen của Bộ Công an, 04 Bằng khen của Chủ tịch tỉnh. Các đơn vị trực thuộc Cục có 10 lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 20 lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 05 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 03 Bằng khen của BTTM; 48 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 176 danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” và 02 Bằng khen của Chính phủ, 03 Bằng khen của Bộ Công an, 23 cán bộ, chiến sĩ được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, BTTM, TCCT, QCHQ trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh Đại hội.
 
Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 của Cục Kinh tế/BQP luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật TĐKT, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy, chỉ huy Cục, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; công tác TĐKT và các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, nhân viên khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững được sự ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 của Cục Kinh tế/BQP; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Cục tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác TĐKT; thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, gắn xây dựng điển hình tiên tiến với sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; thường xuyên gắn chặt thi đua với khen thưởng, thực hiện khen thưởng phải khách quan, chính xác, công bằng…

Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP trao thưởng tặng các tập thể điển hình.

Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP trao thưởng tặng các cá nhân điển hình.
 
Tại Đại hội, Cục Kinh tế/BQP đã trao giấy khen tặng 4 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

NGỌC PHƯƠNG