Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động?

20/03/2024, 16:46

Tại Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, cơ quan soạn thảo đã đề xuất quy định thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động…

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Theo Điều 18 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài gồm: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
 
Các đối tượng trên thuộc các trường hợp sau được ưu tiên vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Người lao động là người dân tộc thiểu số; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Là thân nhân người có công với cách mạng; Thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Người có đất thu hồi;
 
Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng. Các đối tượng sẽ được vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức lãi suất thấp hơn.
 
Đối với nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định các trường hợp vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức lãi suất thấp hơn ngoài các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 18 Dự thảo Luật.
 
Trong khi đó, theo quy định hiện hành, đối tượng được vay vốn đi xuất khẩu lao động chỉ là người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Nhà nước hỗ trợ.
 
Như vậy, so với Luật Việc làm 2013, Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài như người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án…
 
Về điều kiện được vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động, Điều 19 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi nêu rõ, các đối tượng trên được vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau:
 
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Đăng ký thường trú tại địa phương nơi có nhu cầu vay vốn; Có bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật;
 
Đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc đã được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
 
Chính phủ quy định mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay và điều kiện bảo đảm tiền vay.
 
THẾ TRUYỀN/QDND Online