Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

29/03/2023, 14:49

Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa có văn bản thông báo kết luận của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo Đề án Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án) tại hội nghị Ban soạn thảo Đề án vừa diễn ra.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Đề án "Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" diễn ra vào tháng 9-2022 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Ảnh: CHIẾN VĂN

Theo nội dung kết luận, Thượng tướng Lê Huy Vịnh tiếp tục khẳng định, xây dựng Đề án là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết để thúc đẩy chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, góp phần hiện đại hóa Quân đội.
 
Thời gian qua, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tích cực xây dựng, hoàn thiện Đề án theo đúng trình tự, thủ tục. Sau phiên họp lần thứ 4, Cơ quan thường trực Ban soạn thảo Đề án đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, xin ý kiến thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, tờ trình.
 
Để Đề án bảo đảm chất lượng, đạt được sự đồng thuận cao nhất, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Bộ tư lệnh 86 nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Đề án, tờ trình.
 
Riêng về dự thảo tờ trình, Bộ tư lệnh 86 phối hợp với Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) hoàn thiện thể thức theo quy định, bảo đảm ngắn gọn, kèm theo báo cáo tóm tắt Đề án; phần đề xuất trong tờ trình nội dung rõ ràng, cụ thể, nêu rõ các bước, trình tự thực hiện…

VĂN CHIỂN/QĐND Online