Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Tổng cục II

26/04/2023, 20:55

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu đối với Tổng cục II.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện Tổng cục II cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; PBGDPL; tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu. Các cơ quan tích cực, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục thực hiện các nội dung tham gia xây dựng thể chế theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Cơ quan được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ban Chỉ đạo 1389 Tổng cục đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tham mưu đề xuất nhiều biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tình hình Tổng cục ổn định, an ninh chính trị, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững. Công tác PBGDPL được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực; thường xuyên đổi mới hình thức, cách thức tiến hành sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng; phối hợp với chính quyền địa phương, lồng ghép nhiều nội dung PBGDPL phù hợp với đặc điểm của đơn vị và tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn đóng quân như Chương trình “Xuân Biên giới”, “Tết sum vầy”. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện đúng quy định về đấu thầu, đặc biệt là việc lựa chọn nhà thầu; các dự án, gói thầu thực hiện đúng tiến độ, dự toán; quá trình triển khai dự án tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, đúng pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về đầu tư công và đấu thầu.
 
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi kiểm tra.
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương kết quả mà Tổng cục II đã đạt được thời gian qua; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của các cấp về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, PBGDPL; nêu cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tội phạm; duy trì, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, PBGDPL với nội dung sát thực, hình thức phong phú, đa dạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng thẩm quyền; tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm nếu có; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
Thượng tướng Võ Minh Lương cũng lưu ý, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của Tổng cục II phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong nội bộ và với cơ quan chức năng địa phương để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm, tội phạm. Đặc biệt, cần thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NGUYÊN HẢI/BQP.VN