Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

15/04/2024, 16:52

Sáng 15-4, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đã làm việc với các cơ quan, đơn vị về cung cấp dịch vụ công của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến không phải là xu thế mà là yêu cầu bắt buộc đối với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị.

Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội, bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hiện tại, cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng cung cấp 56 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình, một dịch vụ công trực tuyến mức độ một phần; đồng bộ, công khai 55/57 dịch vụ công trực tuyến của Bộ Quốc phòng trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến đúng hạn, trước hạn luôn đạt mức cao (97%).
 
Theo đánh giá của Chính phủ, dựa trên bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, năm 2023 Bộ Quốc phòng xếp thứ 1/21 bộ, ngành; tính đến ngày 12-4-2024, Bộ Quốc phòng đang xếp thứ 3/21 bộ, ngành tham gia đánh giá.
 
Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình của Bộ Quốc phòng còn thấp so với yêu cầu của Chính phủ và mặt bằng chung của các bộ, ngành; chỉ có một số thủ tục hành chính đủ điều kiện để thực hiện trực tuyến ở mức độ toàn trình. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ những nguyên nhân, hạn chế; đề ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới.
 
 Quang cảnh hội nghị.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tái cấu trúc, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính đủ điều kiện để đưa lên tiếp nhận, thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; tập trung vào các thủ tục hành chính có số lượng đối tượng thực hiện lớn, qua nhiều khâu, nhiều bước nhằm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính. Ưu tiên các lĩnh vực, như: Quản lý vùng trời, tuyển sinh quân sự, nghĩa vụ quân sự, quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự, chính sách, khiếu nại, tố cáo...
 
Đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tuyến. Phấn đấu 60% hồ sơ được xử lý trực tuyến, 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh giao dịch (đối với các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ), tiến tới thay thế hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, 100% hồ sơ được xử lý đúng hạn.
 
Các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Quốc phòng trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử. Văn phòng Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng, đáp ứng các tiêu chí của Chính phủ và yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng. Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng trên mạng truyền số liệu quân sự; triển khai xây dựng thí điểm một số dịch vụ công trực tuyến nội bộ trong năm 2024 làm cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, mở rộng triển khai trong những năm tiếp theo…

SON BÌNH/QĐND Online