Tiếp tục rà soát danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Quân đội

26/03/2023, 15:49

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong QĐND Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.
 
Căn cứ danh mục chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, các quy định của Đảng, Nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật quy định chức vụ, chức danh lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án đã xây dựng dự thảo danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam. Sau khi xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã phối hợp với Tổ Biên tập hoàn chỉnh dự thảo Đề án, Tờ trình Quân ủy Trung ương, Tờ trình Bộ Chính trị và Dự thảo Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương Tổ Biên tập và các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị; đồng thời nhấn mạnh, việc thống nhất danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và tương đương từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở, làm cơ sở cho việc sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ; phát huy được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp; phân biệt rõ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của sĩ quan giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu Tổ Biên tập và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong QĐND Việt Nam, báo cáo theo quy định.

MẠNH HÙNG/BQP.VN