Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

26/02/2023, 17:29

Sáng 22/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trong Bộ Quốc phòng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tại các điểm cầu trong toàn quân.
 

 Quang cảnh hội nghị.
 
Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các nội dung, như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thực hiện kiểm tra, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương. Năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai các nội dung, dự án thành phần trong các chương trình mục tiêu quốc gia theo tiến độ giải ngân của Trung ương.
 
 
Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh, các chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh của đất nước; tác động sâu rộng đến các đối tượng thụ hưởng chương trình. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Để đảm bảo triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và thời gian tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, cụ thể là: Rà soát, sớm đề xuất, báo cáo phương án phân bổ kinh phí năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng tiến độ; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời tổng hợp, báo cáo những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng lưu ý các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện tốt việc hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu trong thực hiện các nội dung, dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát lại nhu cầu của đơn vị; đề xuất phương án phân bổ kinh phí đối với dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn”. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt các dự án; bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội; thực hiện hỗ trợ người dân bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nội dung, đúng đối tượng; đồng thời chú trọng việc cử cán bộ hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, hỗ trợ người dân giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Quốc phòng được Chính phủ giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện hai chương trình này, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản; phân công nhiệm vụ cụ thể; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, kịp thời, sát với thực tiễn và nhiệm vụ của Quân đội. Các cấp trong toàn quân đã quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện; 100% cơ quan, đơn vị phát động hưởng ứng và triển khai thực hiện; gắn phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với phong trào Thi đua Quyết thắng, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng đơn vị văn hóa”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trong thực hiện xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”, hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng được giao. Chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị từ cấp tỉnh, huyện đến cấp cơ sở được xây dựng thành một khối thống nhất, vững mạnh. Trong đó tập trung xây dựng tổ chức Đảng có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tham gia xây dựng, củng cố, cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn, như: Xây dựng cầu dân sinh, đường giao thông, kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, nhà ở cho người nghèo và gia đình chính sách; vận động nhân dân hiến đất làm đường, trường học và các công trình phúc lợi; xóa nhà tạm, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xóa cầu tạm, cầu khỉ, thay thế bằng cầu gỗ, cầu bê tông; xây dựng, lắp đặt, tặng công trình nước sạch, hệ thống lọc nước công nghệ mới…

 Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh” trên địa bàn 24 huyện/11 tỉnh trong vùng dự án của 15 khu kinh tế quốc phòng. Các đoàn kinh tế quốc phòng triển khai trên 100 mô hình giảm nghèo, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hội nghị đầu bờ, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt; có gần 6.000 hộ dân được trực tiếp hưởng thụ dự án; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án hàng năm giảm từ 4 - 5%.

 Trên địa bàn đóng quân, các đơn vị đã tham gia giúp nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, chuyển giao kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cũng tham gia củng cố các tổ chức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

MẠNH HÙNG/bqp.vn