Cơ cấu tổ chức

14/01/2019, 17:08

 
Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng
Cục trưởng
 
     

Đại tá Phạm Văn Nam
Phó Cục trưởng

Đại tá Nguyễn Việt Anh

Phó Cục trưởng

Đại tá Nguyễn Xuân Phúc
Phó Cục trưởng

CÁC PHÒNG BAN

1. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
- Đại tá Phạm Toàn Thắng - Trưởng phòng
- Đại tá Hoàng Hải Hồng - Phó trưởng phòng

2. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
- Đại tá Phạm Thanh Nghĩa - Trưởng phòng
- Thượng tá Hà Xuân Nguyên - Phó trưởng phòng

3. PHÒNG KINH TẾ SỰ NGHIỆP
- Thượng tá Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng
- Đại tá Nguyễn Đức Hùng - Phó trưởng phòng

4. PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
- Đại tá Phạm Văn Mười - Trưởng phòng
- Đại tá Vũ Văn Quảng - Phó trưởng phòng

5. PHÒNG KIỂM SOÁT VIÊN
- Trung tá Nguyễn Sơn Hà - Trưởng phòng
- Thượng tá Đỗ Hồng Quân  - Phó trưởng phòng

6. PHÒNG TÀI CHÍNH
- Đại tá Trần Văn Tú - Trưởng phòng
- Thượng tá Võ Minh Tân - Phó trưởng phòng

7. BAN HÀNH CHÍNH
- Trung tá Tạ Duy Hiển  - Trưởng ban

8. TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUÂN ĐỘI
- Đại tá Bùi Văn Tiến - Giám đốc
- Đại tá Nguyễn Thanh Sơn - Phó giám đốc
- Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó giám đốc

9. TRỢ LÝ CHÍNH TRỊ
- Thượng tá Trần Xuân Tạc 

10. TRỢ LÝ PHÁP CHẾ
- Đại úy Hoàng Thị Thu Hằng

Nguồn: /Cục Kinh tế

Tin tức khác