CỤC KINH TẾ/BỘ QUỐC PHÒNG: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

16/05/2020, 16:58

Trong hai ngày (15 -16/5/2020), Cục Kinh tế/BQP đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội, Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP cho biết, những năm qua, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, xây dựng và ban hành thể chế hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế (SX, XDKT) kết hợp quốc phòng của quân đội. Lãnh đạo triển khai các khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược đặc biệt khó khăn dọc biên giới đất liền, ven biển, góp phần xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Cùng với đó, công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, có lộ trình cụ thể, không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và ảnh hưởng tới nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đảng ủy Cục cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thể chế hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật triển khai hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động SX, XDKT. Bên cạnh đó, Cục đã làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế về kinh tế quốc phòng và quản lý đoàn các doanh nghiệp quân đội đi công tác nước ngoài phục vụ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
 
Trong phần thảo luận, trên tinh thần phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng vào báo cáo chính trị của đại hội. Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ thêm về những kết quả, vấn đề còn tồn tại và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, như: Quản lý, giám sát với doanh nghiệp quân đội; công tác quản lý đất quốc phòng; công tác chỉ đạo, quản lý kinh tế đối ngoại;…
 
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Cục Kinh tế/BQP trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Cục Kinh tế/BQP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ với Cục mà còn đối với lực lượng quân đội tham gia SX, XDKT. Do đó, đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thực hiện những nội dung chương trình đã đề ra. Đồng thời, cũng cần kiểm điểm, làm rõ những nội dung còn tồn tại, cần khắc phục.
 
Trong giai đoạn tới, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị, Cục cần làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trong những năm tiếp theo, dự báo nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Cục cần nắm chắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ để có những tham mưu đúng, trúng. Cần có những chính sách tốt để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp quân đội. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng yêu cầu, Cục cần phát huy vai trò, chức năng trong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội. Cần đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo để quản lý, định hướng cho các doanh nghiệp quân đội phát triển. Cùng với đó, Cục cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng chức năng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.
 
Quang cảnh Đại hội.
 
Với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kinh tế gồm 9 đồng chí, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên với số phiếu tập trung cao./
 

VŨ QUANG