Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu kiểm tra tại Lữ đoàn 490, Binh chủng Pháo binh

14/08/2019, 08:31

Ngày 13-8, Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Lữ đoàn 490, Binh chủng Pháo binh.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra súng, đạn bộ binh trang bị cho chiến sĩ vệ binh của Lữ đoàn 490.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu, lãnh đạo Binh chủng Pháo binh.

Báo cáo trước Trung tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác, Đại tá Vũ Đăng Quyết, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 490 nhấn mạnh: Trong những năm vừa qua và những tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 490 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Các loại văn kiện SSCĐ, kế hoạch phòng chống cháy nổ, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện. Đơn vị luôn chủ động chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho nhiệm vụ huấn luyện. Các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình cho các đối tượng theo quy định, đạt kết quả cao. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã có nhiều giải pháp xây dựng, duy trì nền nếp chính quy, giáo dục, quản lý nghiêm kỷ luật. Công tác chăm lo bảo đảm đời sống bộ đội đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình chính trị nội bộ đơn vị ổn định. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, tự giác, trách nhiệm trong công tác và thực hiện nhiệm vụ.
 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác nấu ăn tại bếp ăn chiến sĩ của Lữ đoàn 490.

Sau khi trực tiếp kiểm tra các mặt: Tác chiến, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, khả năng cơ động người và vũ khí, trang bị; hệ thống kho tàng, cơ sở đảm bảo kỹ thuật của đơn vị… Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhắc nhở cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn, trong đó đặc biệt là ngành kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên phải nghiên cứu, nắm chắc các quy định trong tiếp nhận, bảo dưỡng, cấp phát sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, đúng theo quy định của Điều lệnh công tác kỹ thuật quân đội, đồng thời phải phù hợp với tính chất, đặc thù của đơn vị. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng khâu phòng chống cháy, nổ.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lữ đoàn phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học, tăng cường kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, chỉ huy các cấp, gắn rõ trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ huy, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì trong từng công việc cụ thể, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ các cấp cần tích cực, chủ động nghiên cứu nắm chắc các nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức huấn luyện, kiểm tra đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích, bớt bỏ nội dung, bảo đảm cho đơn vị có đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
 

Trung tướng Nguyễn Tân Cương kết luận buổi kiểm tra tại Lữ đoàn 490.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị, đồng thời yêu cầu lữ đoàn cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có kế hoạch cụ thể, giải pháp khoa học triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Lữ đoàn 490 và Binh chủng Pháo binh, Trung tướng Nguyễn Tân Cương giao cho các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu tổng hợp, nghiên cứu đề xuất, báo cáo theo phân cấp để Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

CHU ANH - CHÍ HIẾU