Góp sức xây dựng khu kinh tế - quốc phòng Sông Mã ổn định và phát triển

18/05/2020, 09:35

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 326 có nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý và tổ chức thực hiện Dự án khu KT-QP Sông Mã với diện tích tự nhiên gần 243.470ha, thuộc địa bàn 15 xã của 3 huyện: Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), Điện Biên và Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), trong đó có 9 xã biên giới, với trên 190km đường biên giới giáp nước bạn Lào.

Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 326 hướng dẫn, giúp người dân trồng lúa nước.

Những năm qua, Đoàn KT-QP 326 đã quán triệt và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác dân vận, hoàn thành các dự án khu KT-QP; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương trên địa bàn chiến lược vùng cao, biên giới vững mạnh; được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, tín nhiệm, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân trong vùng dự án ngày càng vững chắc.
       
Đại tá Trần Văn Chanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 326 cho biết: Xác định nhiệm vụ của công tác dân vận là “bám dân, bám cơ sở, bám địa bàn”, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn, Đoàn KT-QP 326 thường xuyên thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong vùng dự án. Hằng năm tiến hành làm tốt công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch phối hợp và triển khai thực hiện công tác dân vận; chỉ đạo các Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị, cử cán bộ, nhân viên xuống cơ sở nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế biên giới; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa; nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao cảnh giác cách mạng, không tham gia hoạt động đạo trái pháp luật, không nghe theo kẻ xấu kích động, lôi kéo di cư tự do...
       
Thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) với nhân dân, để nhân dân thấy và làm theo, các cơ quan, đơn vị Đoàn KT-QP 326 đã chủ động, kiên trì thực hiện nhiều hình thức, biện pháp, vận dụng mọi lúc, mọi nơi, bằng những việc làm thiết thực cụ thể, như: Trực tiếp giúp các tổ chức chính trị (Chi bộ, Chi đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân) ở các thôn, bản nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là các bản biên giới, xa trung tâm; trọng tâm là phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên mới, xóa bản trắng đảng viên, xây dựng chi bộ có cấp ủy; xây dựng và duy trì lực lượng cảm tình viên hoạt động có chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nắm, xử lý tình hình địa bàn, tình hình nhân dân.
       
5 năm qua, Đoàn KT-QP 326 đã huy động 7.000 lượt cán bộ, nhân viên xuống xã, bản, cụm dân cư nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền vận động 130 buổi/11.000 lượt người; giúp 108 tổ chức chính trị xã hội nâng cao chất lượng hoạt động; giúp bồi dưỡng, kết nạp 59 đảng viên mới; xây dựng 219 cảm tình viên; giúp 302 hộ dân thực hiện một số nội dung thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; giúp 87 bản thực hiện từ 1 đến 2 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị tham gia trên 10.000 ngày công giúp địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng (hạ tầng giao thông, mương thủy lợi, cầu treo, nhà văn hóa, công trình nước sạch...); tư vấn, giới thiệu 184 thanh niên các bản vùng cao đi làm tại các khu công nghiệp với thu nhập 7-9 triệu đồng/tháng; chuyển giao, tập huấn cho người dân áp dụng khoa học vào sản xuất, chăn nuôi; thăm hỏi, tặng quà người có công, các đối tượng chính sách, già làng, người có uy tín, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới... đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
       
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 326, ngoài những kết quả trên, Đoàn KT-QP 326 cũng đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT-QP, các dự án đầu tư, góp phần xây dựng hạ tầng cơ sở, nông thôn mới, phát triển KT-XH, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đoàn đã triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư được phê duyệt của Bộ Quốc phòng gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; triển khai thực hiện xây dựng các mô hình điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng ở địa phương (trồng và sản xuất dược liệu; trồng chanh leo; trồng cây ăn quả bền vững trên đất dốc; chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia súc, gia cầm khép kín…); tuyên truyền, vận động nhân dân học tập, làm theo phương thức nuôi trồng, canh tác đạt hiệu quả; từng bước liên kết với các đơn vị đưa khoa học kỹ thuật tiến bộ vào vùng sản xuất và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm; mạnh dạn khảo nghiệm một số giống dược liệu trồng dưới tán rừng; làm cơ sở để nhân rộng mô hình; bước đầu xác định rõ nét về phương thức thực hiện nhiệm vụ KT-QP và hình thành cơ chế quản lý phù hợp...
       
Những kết quả trên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án mỗi năm 4-5%; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa biên giới ở Sơn La; góp phần xây dựng khu KT-QP Sông Mã ổn định, phát triển.

ĐÀO DÂNG TRIỀU