Lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, quân nhân nước CHDCND Lào sẽ diễn ra từ tháng 3-2023

14/02/2023, 16:06

Ngày 11-2, thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Sơn La cho biết: Cơ quan Thường trực Hội đồng Cung cấp Khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La vừa tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 2-2-2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc tuyển sinh bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, quân nhân thuộc lực lượng vũ trang 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào năm 2023.

Hội đồng Cung cấp Khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La về bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, quân nhân CHDCND Lào.

Theo đó, lớp bồi dưỡng diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12-2023, tại Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La.

Để lớp bồi dưỡng đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ CHQS tỉnh Sơn La (Cơ quan Thường trực Hội đồng Cung cấp Khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La) phối hợp với các sở, ngành liên quan bảo đảm triển khai công tác tuyển sinh; chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, tiêu chuẩn về năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định hiện hành. Làm tốt công tác phối hợp tiếp nhận và quản lý lưu học sinh học tập tại tỉnh Sơn La; triển khai các thủ tục nhập cảnh cho cán bộ, quân nhân thuộc Bộ CHQS các tỉnh nước CHDCND Lào; bảo đảm an ninh trật tự; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quân nhân, lực lượng vũ trang các tỉnh nước CHDCND Lào trong sinh hoạt, học tập đạt kết quả tốt nhất.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ CHQS tỉnh Sơn La với Bộ CHQS các tỉnh nước CHDCND Lào; giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh nước CHDCND Lào.

CẦM MẠNH QUỲNH/bqp.vn