Ngành công nghiệp quốc phòng phải tạo ra nhiều sản phẩm mới, hiện đại

29/12/2022, 08:51

Sáng 28-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghiệp quốc phòng năm 2022. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị.

Năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện và đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là: Làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 26-1-2022 về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo; đồng thời tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và triển khai thực hiện nghị quyết; phối hợp với các cơ quan hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật CNQP, an ninh và Động viên công nghiệp trình các cấp đúng quy định.
 
Các chương trình hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài quân đội về các nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tích cực xây dựng các đề án, quy hoạch, làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Công tác nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật có nhiều đột phá, qua đó đã làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi, thiết kế, chế tạo, sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm vũ khí trang bị mới, hiện đại.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Các cơ quan, đơn vị khối công nghiệp quốc phòng đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, nhiều nhà máy công nghiệp quốc phòng tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Ban Cơ yếu Chính phủ... đã tích cực, chủ động nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất kinh tế tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
 
Công tác hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng được đẩy mạnh, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho các đơn vị công nghiệp quốc phòng, nhất là đã tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, được bạn bè quốc tế đánh giá cao; qua đó, đã quảng bá, nâng cao hình ảnh của đất nước, Quân đội, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đến với nhân dân và bạn bè thế giới.
 
Năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.


Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trình bày báo cáo tại hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương ngành công nghiệp quốc phòng đã có chủ động, sáng tạo, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, đổi mới và hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, chương trình; triển khai kế hoạch sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm an toàn, chất lượng và đúng lộ trình.
 
Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất sản phẩm lưỡng dụng; tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm phụ trợ cho các tập đoàn kinh tế lớn. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng nhất là triển khai các thỏa thuận hợp tác với các nước có nền công nghiệp quốc phòng hiện đại trong công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất các loại vũ khí trang bị tiên tiến…

SƠN BÌNH/QĐND Online