Nhà máy Z117 bảo đảm tốt việc làm, thu nhập cho người lao động

01/03/2023, 12:42

Chiều 28-2, Nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và đối thoại dân chủ năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu người lao động và đối thoại dân chủ của Nhà máy Z117 năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban công đoàn Quốc phòng; đại biểu các cơ quan chức năng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Kết quả hội nghị người lao động các cấp và hội nghị cán bộ; Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh, đời sống năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống năm 2023; báo cáo công khai tài chính, trích lập và sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…; báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc, kết quả thực hiện nghị quyết, hội nghị người lao động năm 2022, tổng hợp các ý kiến sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp…  
 

Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị. 

Theo đó, năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, Nhà máy Z117 đã luôn chủ động, tập trung lãnh đạo các xí nghiệp, phòng, ban, phân xưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, chất lượng sản phẩm được duy trì và nâng cao. Sản xuất hàng kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là nhóm hàng cho công nghiệp phụ trợ trong nước và hàng xuất khẩu.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án; tích cực nghiên cứu khoa học công nghệ, hoàn thành các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí mới. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai tích cực, hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn nhà máy ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, nhà máy cũng luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân đạt gần 14 triệu/người/tháng. Trong năm 2022, nhà máy tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tập trung đột phá vào khâu tổ chức sản xuất và quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong sản xuất kinh tế, nhà máy tiếp tục tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu năng lực, công nghệ, sản phẩm đơn vị có thế mạnh; tích cực khai thác mở rộng, phát triển thêm các sản phẩm mới; thường xuyên cải tiến, đổi mới, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng đã biểu dương, khen ngợi những kết quả mà nhà máy đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời gợi mở nhiều vấn đề trong hoạt động mở rộng phát triển kinh doanh sản xuất, linh hoạt trong xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm cổ vũ, khuyến khích, động viên người lao động thêm nhiệt huyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để lãnh đạo chỉ huy nhà máy nghiên cứu, triển khai thực hiện trong thời gian tới.   

KIM ANH/bqp.vn