Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong Bộ Quốc phòng

05/02/2024, 18:34

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký Quyết định số 126/QĐ-BQP phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Thủ tục hành chính về tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quân sự, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 100%. Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Theo đó, có 7 lĩnh vực với 36 thủ tục hành chính nội bộ được thực hiện đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực: Quản lý doanh trại; xe-máy quân sự; bậc kỹ thuật nghề; an toàn vệ sinh lao động; quản lý công nghệ thông tin; kế hoạch đầu tư; quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.
 
Trong đó, lĩnh vực ít thủ tục hành chính nhất là quản lý doanh trại và kế hoạch đầu tư (mỗi lĩnh vực 2 thủ tục), lĩnh vực nhiều thủ tục hành chính nhất là xe-máy quân sự với 23 thủ tục. Đặc biệt, ở thủ tục hành chính về tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quân sự, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 100%. Quyết định này có lộ trình thực hiện trong năm 2024.

VĂN CHIỂN/QĐND Online