Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng

16/06/2023, 21:04

Sáng 15-6, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ năm 2022. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, năm 2022, các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng, đưa ra nhiều giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch đã được giao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Trên các chỉ tiêu trọng yếu về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động, các doanh nghiệp như: Viettel; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội; Tổng công ty Thành An; Tổng công ty xây dựng Trường Sơn... vẫn duy trì được sự ổn định bền vững trong nhiều năm qua. Doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong tìm kiếm việc làm, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sử dụng tối đa kết quả sản xuất kinh doanh để xử lý tài chính, trích lập dự phòng.
 
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý đều có hiệu quả, nhiều chỉ tiêu về kinh tế, tài chính tăng trưởng hơn so với năm 2021. Cụ thể như, tổng thu và thu nhập khác năm 2022 đạt 110,33% kế hoạch, tăng 17,15% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 106,9% so với kế hoạch, tăng 22,12% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 105,85% kế hoạch, tăng 20,36% so với năm 2021. Tổng số nộp ngân sách nhà nước đạt 102,3% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2021. Việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản được bảo đảm. Mức thu nhập bình quân đầu người lao động tăng 6,3% so với năm 2021.
 
Tình hình tài chính, có 10 công ty mẹ thuộc tập đoàn, Tổng công ty và 1 công ty độc lập an toàn về tài chính. Tổng giá trị tài sản các doanh nghiệp tăng 11,1% so với năm 2021. Tổng vốn chủ sở hữu tăng 3,7% so với năm 2021, chiếm 54,1% trên tổng giá trị nguồn vốn.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Một số doanh nghiệp được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thi công các công trình trọng điểm vừa có giá trị lớn về kinh tế, vừa có ý nghĩa về chính trị, quân sự, quốc phòng, ngoại giao... đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, như: Xây dựng đường tuần tra biên giới; xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào; công trình Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam...
 
Qua kết quả các công ty, doanh nghiệp đã đạt được, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng đã đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xếp loại A, an toàn về tài chính đối với 10 doanh nghiệp.
 
Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tham luận tại hội nghị.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương và đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh và hoạt động tài chính mà các doanh nghiệp đã đạt được trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, chủ trương, chính sách về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Quân đội; tạo sự đoàn kết, đồng thuận khi đề ra và thực hiện các chiến lược kinh doanh; chú ý tổ chức bộ máy hành chính, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực lao động.
 
 
 
 
Các doanh nghiệp tăng cường củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; phát huy công nghệ trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, giảm thủ tục hành chính; tập trung vào cơ chế chính sách đối với người lao động; làm tốt công tác dân vận, nắm địa bàn, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa; xây dựng đoàn kết nội bộ, văn hóa doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và năng lực quản trị doanh nghiệp; chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; bảo đảm an toàn về mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp...
 
Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng yêu cầu cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cùng với việc tiếp tục nghiên cứu đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

CẨM THANH/QĐND Online