Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô

05/09/2019, 14:16

Sáng 5/9, tại Hà Nội, Tổ công tác Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm cụ thể hoá các nội dung đã được xác định trong Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổ công tác Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó xác định: Tập trung tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho nhân dân và lực lượng vũ trang; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh phù hợp với thực tiễn; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng Thủ đô thành khu phòng thủ vững chắc tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; xây dựng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, có quy mô, số lượng phù hợp; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tổ chức tốt các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và Quân đội; thực hiện tốt chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”...


Thượng tướng Trần Đơn chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các đồng chí thành viên Tổ công tác quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch, theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả với Tổ công tác.

NGUYÊN HẢI