Thượng tướng Ngô Minh Tiến làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

27/08/2022, 21:50

Chiều 24/8, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị Bộ Tổng Tham mưu, Viettel; đại diện các cơ quan, Ban, Bộ, ngành Trung ương.
 
Thượng tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Minh Tiến biểu dương, ghi nhận kết quả, thành tích nổi bật mà Viettel đã đạt được, nhất là làm tốt việc kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, thể hiện rõ vai trò xung kích, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi.
 
Thời gian tới, Thượng tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp thu những ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI bảo đảm tính khái quát, nêu rõ những vấn đề mang tầm chiến lược, tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp, làm nổi bật những giá trị cốt lõi của Viettel; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Đại diện lãnh đạo Viettel báo cáo kết quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.
 
Thời gian qua, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã quán triệt, giáo dục sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết của các cấp ủy đảng, nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh kết hợp với quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, Viettel cũng thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện quân sự; quán triệt, thực hiện nghiêm các kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng.

NGỌC HÂN (QĐND ONLINE)