Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị Quân chính Bộ Tổng Tham mưu năm 2022

28/12/2022, 14:51

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu trong năm 2022. Khái quát tình hình thế giới, khu vực, trong nước và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, thời gian tới, Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Chỉ lệnh Công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 của Tổng Tham mưu trưởng. Chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ ở các cấp; theo dõi, nắm và quản lý chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là khu vực, địa bàn trọng điểm. Đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo; tổ chức hội thao, hội thi trong nước và tham gia hội thao khu vực, quốc tế ở các cấp đảm bảo thực chất, an toàn, có chất lượng. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, có quy mô phù hợp; duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh và thảm hoạ môi trường.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý, các cơ quan, đợn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu cần nhận thức rõ những khuyết điểm, tồn tại, tìm ra nguyên nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời; tiếp tục xây dựng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện; luôn mẫu mực, đi đầu trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số trong Bộ Tổng Tham mưu; quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên duy trì mối quan hệ đoàn kết, thống nhất; quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
 
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trình bày báo cáo tại hội nghị.
 
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, thực hiện chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Xây dựng đồng bộ các văn bản và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao có chất lượng chuyển biến rõ rệt. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng. Thực hiện nghiêm kế hoạch xây dựng các dự án bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Chất lượng xây dựng chính quy, duy trì quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có sự chuyển biến mạnh mẽ.
 
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng, hậu cần, kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
 
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
 
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

NGUYỄN BẰNG/BQP.VN