Toàn quân đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

06/07/2023, 14:57

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023 diễn ra tại Hà Nội, ngày 5/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị; các báo cáo toàn diện và chất lượng; nội dung thảo luận của các đại biểu có nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn; đồng thời khẳng định, dưới sự lãnh đạo của toàn Đảng, với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đất nước ta tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. Chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế tiếp tục phục hồi, lạm phát được kiểm soát, các cân đối vĩ mô được đảm bảo; nợ công, nợ chính phủ, bội chi sách đang được kiểm soát; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, tiềm lực, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023.

Những kết quả nêu trên của cả nước có phần đóng góp rất quan trọng của Quân đội Anh hùng như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã kết luận tại Phiên họp lần thứ 6, Hội nghị Quân ủy Trung ương, đó là: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã làm được rất nhiều việc quan trọng, với nhiều hoạt động cụ thể rất toàn diện, nhiều số liệu chứng minh rất phong phú”. Quân đội ta đã thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao thời gian qua.
 
Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích mà Bộ quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ, toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần ổn định chính trị, xã hội; tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; nâng cao vai trò, vì thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn; trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh đó đặt ra cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc những yêu cầu mới, khó nhất là việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội đang vào giai đoạn then chốt; đặt ra những yêu cầu mới về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách, bố trí lực lượng và bảo đảm hậu cần, vũ khí trang bị xây dựng khu vực phòng thủ ở các địa phương, quân khu và toàn quốc.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí lãnh đạo Quân đội.
 
Khái quát một số nội dung trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị toàn quân cụ thể hóa phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương vừa qua. Trong đó cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, với tinh thần 3 Không, đó là: Không lơ là, chủ quan mất cảnh giác - Không để bị động, bất bất ngờ về chiến lược - Không lúng túng, chậm chễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự, quốc phòng.
 
 Khẳng định những kết quả đạt được của Quân đội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tư duy và tầm nhìn chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thành tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc phòng, quân sự, an ninh, nghệ thuật quân sự, nghệ thuật bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định rõ đối tác, đối tượng; trong đối tác có đối tượng, trong đối tượng có đối tác; khi nào là đối tác, khi nào là đối tượng và ngược lại. Bên cạnh đó, chú trọng tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả quan hệ quốc tế, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.
 
Nhắc lại ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy vừa qua, trong đó nhấn mạnh đến tinh thần nêu gương và tính mẫu mực đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân “cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, chỉ huy phải mẫu mực trước toàn đơn vị”; và chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần “7 dám”: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào các văn bản chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc trong toàn quân.
 
 Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập trên cơ sở phát triển, hoàn thiện nghệ thuật quân sự và đáp ứng điều kiện tác chiến mới trong chiến tranh công nghệ cao; đồng thời phát triển nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong thời đại mới. Bên cạnh đó, tham gia tích cực chủ động ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, hoàn thiện kế hoạch ứng phó với các loại hình thiên tai, thảm họa đảm bảo thống nhất; xác định công tác phòng thủ dân sự là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”.
 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, trong đó chú ý đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, mấu chốt là “thế trận lòng dân vững chắc”. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Ban, Bộ, ngành, địa phương để triển khai, cụ thể hóa các chiến lược, đề án kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, các quy hoạch, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tích cực, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Quân đội trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, cần tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng bài bản, chặt chẽ, chắc chắn, hiệu quả, đạt mục tiêu tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác chính sách; kịp thời phát hiện, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh. Chăm lo xây dựng Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục khẳng định truyền thống hào hùng của Quân đội ta “Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”. Triển khai công tác dân vận, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” hiệu quả, thiết thực; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; gương mẫu, đi đầu, thực hiện hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung 4 các khóa XI, XII và XIII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Chỉ rõ cần đảm bảo đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; phấn đấu làm chủ thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị và sản phẩm quốc phòng; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đây là những vấn đề rất mới, rất khó, cần có quyết tâm cao và các chủ trương, cơ chế chính sách đặc thù để bảo đảm thực hiện thành công; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh phát sinh tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Quân đội tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. Đồng thời, tích cực tham mưu và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nắm chắc tình hình địa bàn để phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng Công an không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp, nhất là từ cơ sở; lấy xã, phường, thị trấn để xây dựng, củng cố và phát huy trở thành “trận địa lòng dân”. Chủ động đến với nhân dân, giúp nhân dân những thứ nhân dân cần, hỗ trợ nhân dân những thứ nhân dân thiếu; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân.
 
Đối với công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, cần chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương; kịp thời nhận diện, xử lý đúng đắn, hài hòa, linh hoạt “đối tác, đối tượng quốc phòng”, không để bị động, bất ngờ; ngăn ngừa nguy cơ xung đột, đối đầu, tránh bị phụ thuộc, phải “chọn bên”; bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình thông qua tiến trình ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế.
 
Nhấn mạnh sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, là nhiệm vụ chính trị thiêng thiêng, cao cả của Quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào đánh cũng thắng”; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.
 
Xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng
 
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng chặt chẽ, chất lượng. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, kết luận về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược, trọng điểm; về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
 
Cùng với đó, Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện sâu rộng, hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. Tích cực rà soát, điều chỉnh, bổ sung vị trí đóng quân, thao trường huấn luyện. Điều chỉnh hợp lý, phát huy vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn chiến lược đặc biệt khó khăn; hướng dẫn đồng bào định canh, định cư, bố trí hợp lý dân cư, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng bảo vệ vũng chắc “phên dậu” Tổ quốc. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, chi bộ và ban chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm, toàn quân thường xuyên duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định; điều chỉnh phương án bố trí phòng không bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước. Tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập, nâng cao khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chủ động phương án, kịp thời điều động trên 16.300 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 1.000 lượt phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện và hơn 30 tấn vật chất giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo nội dung, chương trình; việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” được các cấp tập trung chỉ đạo, đi vào chiều sâu, thực chất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.
 
Một trong những điểm nổi bật trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, đó là công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức hiệu quả tăng gia, sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, hoạt động quân - dân y kết hợp, giữ vững đời sống bộ đội, quân số khỏe đạt 98,9%. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ; khắc phục hậu quả bom, mìn, xử lý đi-ô-xin; xử lý đất nhiễm đi-ô-xin tại sân bay A So (Thừa Thiên Huế) và sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Ngoài ra, công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn quân được thực hiện nghiêm túc, có trọng điểm; đề cao ý thức thượng tôn pháp luật; việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng; báo cáo Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự và cho kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự có chất lượng tốt. Cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đạt kết quả tích cực. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất và hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội.
 
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền ở tất cả các cấp; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân học tập tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cơ quan, đơn vị thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận, chính sách có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân “xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng nông thôn mới...
 
Tiếp tục hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội các vùng và địa bàn trọng điểm theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị.
 
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị.
 
Khẳng định, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đều đã góp sức làm nên kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao; Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị toàn quân tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo đúng phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa nhà trường với nhà trường, giữa nhà trường với đơn vị; triển khai huấn luyện, đào tạo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.
 
Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng, hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp, nhất là cơ quan, đơn vị điều chỉnh tổ chức lực lượng. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trọng tâm là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức tốt hoạt động thực tiễn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Chỉ ra một số khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, các cơ quan, đơn vị đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng và các hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa. Triển khai hiệu quả Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ, huấn luyện, điều chỉnh lực lượng, chấp hành kỷ luật, pháp luật.
 
Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tích cực tăng gia, sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khoẻ, đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng, chú trọng nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho vũ khí trang bị. Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, trong đó nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán và các mặt công tác khác.

NGUYỄN BẰNG - MẠNH HÙNG/BQP.VN