Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân: Tăng cường tính chủ động, nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh

30/12/2022, 08:18

Chiều 28-12, Đảng ủy Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân tập trung lãnh đạo, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nổi bật là: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xuất nhập khẩu hàng quốc phòng và sản xuất, kinh doanh xăng, dầu… phục vụ kịp thời nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng Quân đội. Lãnh đạo quản lý hành chính quân sự theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn. Các đơn vị thuộc Tổng công ty tích cực đầu tư cơ sở vật chất, điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động.
 
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị Đảng ủy Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân.
 
Toàn đảng bộ đoàn kết thống nhất cao, cán bộ, đảng viên quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng; làm tốt công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đội ngũ và phát triển đảng viên mới gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân trong năm 2022.
 
Trên cơ sở nhất trí cao với các phương hướng, giải pháp được xác định trong dự thảo nghị quyết, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu: Trong năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân cần nghiên cứu, nắm vững yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc để xác định phương hướng xuất, nhập khẩu trang, thiết bị quân sự, bảo đảm xăng dầu đặc chủng cho quân đội. Cùng với đó, tích cực tìm kiếm thị trường, tăng cường thông tin bạn hàng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xuất nhập khẩu xác định.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương của Đảng và kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
 
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất: Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý và vai trò tổ chức, điều hành của chỉ huy các cấp; tăng cường tính chủ động, nhạy bén trong phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững uy tín và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty.
 
Thực hiện nghiêm Quy chế lãnh đạo công tác tài chính, phát huy tính chủ động, tích cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, thanh quyết toán đúng nguyên tắc, bí mật, an toàn.

DUY THÀNH/QĐND Online