Ưu tiên tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số

25/09/2022, 14:08

Cùng với việc mở rộng mô hình sản xuất, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 kiên trì chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); kết hợp chặt chẽ giữa tuyển dụng lao động, phát triển sản xuất với nâng cao trình độ dân trí.

Cán bộ Binh đoàn 15 trao đổi kinh nghiệm sản xuất và bảo vệ làng xã cho các già làng vùng biên giới Gia Lai. Ảnh: qdnd.vn

Binh đoàn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, khoa học-kỹ thuật, kỹ năng lao động cho đồng bào DTTS tại chỗ; cử cán bộ kỹ thuật về từng thôn, làng hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng và hỗ trợ vốn, giống, giúp bà con phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa... Với phương châm “Phát triển và mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, cùng với vườn cao su, cà phê được mở rộng, những bản, làng của bà con được xây dựng khang trang hơn.
 
Hiện nay, nhiều hộ có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, tỷ lệ hộ nghèo tại các địa bàn đóng quân của binh đoàn giảm từ hơn 60% xuống dưới 10%. Đến nay, số lao động là người DTTS làm việc trong binh đoàn đạt hơn 52%, số công nhân và các hộ đồng bào DTTS tại chỗ nhận khoán với hơn 70% tổng diện tích cây trồng của binh đoàn. 

HỮU DUYÊN/BĐ15