Xây dựng Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn “Cách mạng, chính quy, hiện đại, văn minh, nghĩa tình”

03/04/2019, 16:28

Ra đời trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Quân cảng Sài Gòn - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong kinh doanh khai thác cảng và các ngành kinh tế biển, làm nên thương hiệu khẳng định vị thế quan trọng trên trường quốc tế; một điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng ở nước ta hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Cảng Container quốc tế Hải Phòng năm 2018.

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh thuộc Quân chủng Hải Quân, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với hàng chục đơn vị thành viên, trên địa bàn từ Bắc đến Nam; lĩnh vực hoạt động chủ yếu, thế mạnh của Tổng Công ty là khai thác cảng biển. Trong suốt 30 năm (15-3-1989 – 15-3-2019) xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng Công ty không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; vận chuyển hàng hóa chi viện biển, đảo; cứu hộ, cứu nạn trên biển; đối ngoại quân sự, Tổng Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với tốc độ tăng trưởng cao, đảm bảo đúng pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, những năm gần đây, Tổng Công ty có bước phát triển vượt bậc với định hướng chiến lược bền vững gồm “3 trụ cột” (khai thác cảng; dịch vụ logistics; vận tải và dịch vụ biển), dựa trên “3 nền tảng” (chất lượng dịch vụ hàng đầu hướng tới khách hàng; quản trị tiên tiến, nhân lực chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại; kỷ luật Quân đội, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng). Hiện nay, Tổng Công ty là nhà khai thác cảng container, cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, nằm trong Top 22 cụm cảng lớn và hiện đại nhất thế giới, dẫn đầu Top 20 doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam; thị phần container xuất nhập khẩu, chiếm trên 92% khu vực phía Nam và 50% cả nước, v.v. Với những thành tích đạt được, Tổng Công ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.
 
Yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, Quân chủng trong thời kỳ mới và xu thế hội nhập, đặt ra cho Tổng Công ty những mục tiêu, yêu cầu rất cao, cả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những thuận lợi, Tổng Công ty đứng trước không ít khó khăn, thách thức do địa bàn hoạt động rộng; nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ có mặt chưa theo kịp sự phát triển; thị trường khai thác cảng và dịch vụ logistics cạnh tranh ngày càng gay gắt, v.v. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện theo hướng “cách mạng, chính quy, hiện đại, văn minh, nghĩa tình”.

Trước hết, Tổng Công ty tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị. Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung quán triệt sâu rộng quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng và các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội đến mọi cán bộ, nhân viên, người lao động. Đặc biệt, Tổng Công ty đặt lên hàng đầu việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảm bảo giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quốc phòng và sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá; xây dựng cơ quan chính trị “3 mạnh” và đội ngũ cán bộ chính trị, kiêm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị vững mạnh. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục; trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục nhiệm vụ, giáo dục pháp luật, văn hóa doanh nghiệp và truyền thống Quân chủng, đơn vị Anh hùng để khơi dậy lòng tự hào, đề cao trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn “văn hóa đặc trưng của Gia đình Tân cảng Sài Gòn”.

Tọa đàm về “Văn hóa doanh nghiệp Tân cảng Sài Gòn”


Do đặc thù phải hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, Tổng Công ty yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quản lý, nắm chắc, dự báo, định hướng, giải quyết tốt tình hình tư tưởng; chú trọng thực hiện hiệu quả nội dung “3 xây, 3 chống”, giữ vững ổn định về chính trị, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối, không để bất ngờ về tư tưởng. Đặc biệt, Tổng Công ty đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật quân sự, kinh tế, không để địch cài cắm, móc nối, lộ lọt thông tin; nhạy bén phát hiện, ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, quân vận, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; phát huy có hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở và vai trò hoạt động của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, 100% cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực cống hiến vì sự thành công, phát triển của Tổng Công ty.
 
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Tổng Công ty chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế tinh, gọn, hiệu quả; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, chỉ đạo chặt chẽ việc tái cơ cấu doanh nghiệp; triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, gắn với chuẩn hóa hệ thống quản trị, điều hành, xây dựng hệ thống ISO và hệ thống quản trị nguồn lực (ERP); từng bước thực hiện chiến lược hiện đại hóa về công tác huấn luyện, đào tạo; chú trọng nguồn nhân lực theo phương châm “Chuyên sâu, thực chất, chuyên nghiệp cao”. Tập trung bổ sung, chuẩn hóa hệ thống “Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ”, “Tiêu chuẩn cấp bậc ngành nghề”; đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ, kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có đức, có tài, đáp ứng cho tương lai. Để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong hoạt động logistics, Tổng Công ty triển khai thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn trong lĩnh vực này và nhân rộng mô hình hoạt động nhóm ở các đơn vị. Nhằm khích lệ tính tích cực, sáng tạo của người lao động, Tổng Công ty tích cực đổi mới công tác tiền lương, thưởng theo hướng chuyên sâu, đề cao trách nhiệm của cán bộ trong đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc ở từng cấp; bổ sung, hoàn thiện quy chế giám sát tiền lương các công ty thành viên.
 
Đại tá Ngô Minh Thuấn ký thỏa thuận hợp tác phát triển sản phẩm
ứng dụng công nghệ thông tin với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
 
Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc quyết liệt đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong chỉ huy, điều hành sản xuất, quản trị doanh nghiệp, xây dựng chính quy, văn hóa doanh nghiệp. Để làm được điều đó, trước hết, Tổng Công ty tập trung vào công tác cải cách hành chính, theo hướng khoa học, sát thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các lĩnh vực hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng cảng hiện đại. Đồng thời, tích cực khai thác các nguồn lực, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang bị, phương tiện, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, tạo nền tảng vật chất cho sự phát triển. Trọng tâm là triển khai chặt chẽ, hiệu quả các dự án trọng điểm quốc gia; hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển tại Cam Ranh (năm 2016); khai thác hiệu quả cảng ODA Cái Mép; xây dựng cảng quốc tế nước sâu Lạch Huyện - Hải Phòng (đưa vào khai thác năm 2018); triển khai quy hoạch, xây mới văn phòng 27 tầng tại trụ sở Tổng Công ty. Đồng thời, đầu tư mở rộng, hiện đại hóa cảng ICD Sóng Thần, Long Bình, Nhơn Trạch; hoàn thành Dự án cảng ICD và mở rộng đầu tư, khai thác các ICD và kho hàng tại các khu kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung và miền Nam, v.v. Cùng với đó, Tổng Công ty tăng cường đầu tư mua sắm bổ sung nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dùng công nghệ cao; đẩy mạnh hợp tác đa dạng hóa, đa sở hữu trong đầu tư vào hạ tầng cảng biển, logistics, thiết bị vận tải thủy, bộ và công nghệ thông tin. Khuyến khích các công ty thành viên, công ty liên kết tham gia đầu tư trang thiết bị trong các dự án lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển và giảm áp lực vốn cho Tổng Công ty trên cơ sở công ty mẹ quyết định trong quản lý, điều hành thông qua chi phối thị trường, hợp đồng kinh tế và quản trị nhân sự chủ trì, tạo động lực cho chu kỳ phát triển và tăng trưởng mới.
 
Công tác kỹ thuật - vật tư, ứng dụng khoa học công nghệ được Tổng Công ty quan tâm đúng mức. Những năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty đã và đang chuyển mạnh từ cơ giới hóa sang tự động hóa; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao; nâng cao năng lực quản lý, trình độ khai thác, sử dụng, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm an toàn, tiết kiệm trong sửa chữa, lắp dựng, di chuyển, huấn luyện, khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật. Để mở rộng thị trường, tham gia lắp dựng trang thiết bị kỹ thuật ở nước ngoài, phát triển vận tải đa phương thức và sản xuất các sản phẩm kỹ thuật - công nghệ phục vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực theo hướng hiện đại, lâu dài; vận hành hiệu quả thiết bị xếp dỡ và công nghệ quản lý tiên tiến (TOPX và TOPOVN); nhân rộng phần mềm quản lý kho hàng, quản lý kỹ thuật, chuẩn hóa phần mềm điều hành cho các cảng nhỏ, ICD. Đồng thời, đầu tư phần mềm quản trị dịch vụ logistics, khách hàng, tài chính, lao động tiền lương, tiến tới trang bị hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, đảm bảo bí mật, an toàn, phục vụ đắc lực cho sản xuất, kinh doanh và quản lý đơn vị.
 
Những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trên chặng đường 30 năm phát triển là tiền đề quan trọng để Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục vươn lên hội nhập, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, xứng đáng là một trong những doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng tiên phong, hàng đầu của Quân đội.

Nguồn: ĐẠI TÁ NGÔ MINH THUẤN