Bộ Tổng Tham mưu rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện toàn quân năm 2020

02/09/2020, 14:41

Sáng 1/9, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện toàn quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và đại biểu lãnh đạo các đơn vị tại các điểm cầu trong toàn quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Những năm qua, công tác bảo đảm huấn luyện đã được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp ủy, người chỉ huy các cấp quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt nhiều kết quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và nâng cao khả năng SSCĐ của toàn quân. Các đơn vị đã quán triệt và thực hiện tương đối tốt công tác quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện; thực hiện phê duyệt quy hoạch cho các đơn vị thuộc quyền theo đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Hệ thống trường bắn, thao trường đã được quy hoạch thống nhất, đồng bộ, cơ bản đủ về số lượng, chủng loại, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, địa bàn đóng quân. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm đạn, thuốc nổ cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế do vậy chất lượng huấn luyện, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội được nâng lên. Công tác phân bổ, quản lý xăng dầu huấn luyện cơ bản đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định. Các đơn vị đã chủ động cân đối, điều chỉnh giữa các nhiệm vụ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên cũng như đột xuất. Ngoài các đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện do trên cấp phát, các đơn vị đã có nhiều cố gắng sử dụng nguồn kinh phí và công sức bộ đội sản xuất mô hình, học cụ huấn luyện bảo đảm cho các đối tượng huấn luyện; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng trang thiết bị huấn luyện đã được chú trọng.
 

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và các đơn vị toàn quân trong tổ chức, thực hiện công tác bảo đảm huấn luyện. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm huấn luyện trong toàn quân thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của trên về bảo đảm huấn luyện; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống thao trường, bãi tập bảo đảm cơ bản, đồng bộ, ổn định lâu dài, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và tình hình thực tế. Thực hiện tốt chế độ dự toán đạn, thuốc nổ huấn luyện; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm xăng dầu, phù hợp với nội dung huấn luyện; quản lý sử dụng mục lục ngân sách, thanh quyết toán đúng thủ tục, nguyên tắc tài chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại trong công tác bảo đảm huấn luyện.

NGUYỄN BẰNG