Bộ Tổng Tham mưu tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Chương trình 1389 năm 2020

20/11/2020, 13:49

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và thực hiện Chương trình 1389 năm 2020. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 BTTM, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng BTTM.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 1389 BTTM, những năm qua, công tác PBGDPL và thực hiện Chương trình 1389 luôn được Thủ trưởng BTTM quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, từ đó tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, cách làm phong phú, sáng tạo, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong BTTM, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Cùng với đó, bám sát nội dung, hướng dẫn của trên, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch PBGDPL và thực hiện Chương trình 1389, đặc biệt là đã tổ chức PBGDPL cho các đối tượng 9 chuyên đề theo kế hoạch và 25 chuyên đề do đơn vị biên soạn theo đúng chương trình, thời gian quy định; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 91,2% đạt khá, giỏi đạt...
 
Các cơ quan, đơn vị xác định, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma tuý trong tình hình mới”; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 1389; phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL và thực hiện Chương trình 1389; phòng ngừa, hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội...
 
 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL và thực hiện Chương trình 1389; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm tra công tác PBGDPL và công tác 1389, bảo đảm nền nếp, thống nhất; đưa chương trình PBGDPL gắn với giáo dục chính trị tư tưởng và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, công tác, sinh hoạt của bộ đội, với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, PBGDPL; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ công tác PBGDPL sát thực tế nhiệm vụ, hoạt động của bộ đội; chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

NGUYỄN BẰNG