Cục Kinh tế tổ chức Lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế”

08/10/2021, 20:36

Hôm nay (8/10) tại Hà Nội, Cục Kinh tế/BQP đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2021 theo hình thức trực tuyến với nội dung: "Hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế". Lớp tập huấn với quy mô hơn 300 điểm cầu từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân. Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế chủ trì lớp tập huấn.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Những năm qua, việc thực hiện các quy định quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp vào hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế ở nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là việc rà soát, đánh giá, phân loại còn chưa thống nhất; đối tượng sử dụng đất đa dạng, nhiều loại hình khác nhau, địa bàn có đất sử dụng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế trải rộng trên phạm vi cả nước; các văn bản hướng dẫn, thi hành chưa theo kịp tình hình thực tế... 
 
Triển khai Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan Nhà nước trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động SX, XDKT. Để quy định chi tiết Nghị quyết số 132/2020/QH14, ngày 25/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP quy định về chế độ sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động SX, XDKT và việc xử lý đất quốc phòng, an ninh đối với các dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện, đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2021.
 
Quán triệt thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo hành lang pháp lý để hoạt động quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia vào hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế được đúng hướng, hiệu quả. Cụ thể, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Kết luận số 369-KL/QUTW ngày 03/6/2021, Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 07/6/2021, Kế hoạch số 1704/KH-BQP ngày 05/6/2021 nhằm bảo đảm thực hiện đồng bộ, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế đồng thời tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn quân. 
 
Trên cơ sở đó, nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ ngành kinh tế quân đội lần này tập trung vào những nội dung cụ thể, phương pháp tiến hành, giải đáp sâu sát vào những vướng mắc, bất cập trong triển khai, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế do học viên tại các điểm cầu đưa ra. Cùng với đó, Lớp tập huấn cũng tập trung thảo luận, bàn bạc, tìm phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương tại các địa bàn mà cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội đứng chân.
 
Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế/BQP phát biểu tại Lớp tập huấn
 
Phát biểu tại Lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế/BQP đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị tổ chức, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và tinh thần trách nhiệm cao của các học viên tham gia. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của Cục Kinh tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn thực hiện trên tinh thần thực hiện đúng, chấp hành nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân đội để việc thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện thống nhất, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

MINH QUANG