Nghiệm thu Đề tài “Thúc đẩy hợp tác quốc phòng đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia”

22/09/2020, 10:11

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phiên họp Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu Đề tài độc lập cấp quốc gia “Thúc đẩy hợp tác quốc phòng đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia” do Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) chủ trì thực hiện; Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm Đề tài.

Thượng tướng Trần Đơn chủ trì phiên họp.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có TS Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ nhiệm Đề tài và các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài; PGS, TS Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu, Bộ Quốc phòng rất quan tâm chỉ đạo đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Chủ nhiệm Đề tài là đồng chí Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quôc phòng, hiện đang đảm nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác đối ngoại về quốc phòng. Các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài gồm các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trong và ngoài Quân đội, các vị tướng lĩnh, các nhà khoa học có kinh nghiệm và năng lực với bề dày thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy quản lý và hoạt động ngoại giao, đã tổ chức thực hiện Đề tài đúng tiến độ theo đúng mục tiêu, nội dung đề ra.
 
Tại phiên họp, đại diện Ban Chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai thực hiện và kết quả nghiên cứu. Các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá thực chất, khách quan, tập trung đi sâu vào phân tích, đánh giá các kết quả đạt được so với thuyết minh kèm theo hợp đồng đã ký kết; đồng thời để giúp Ban Chủ nhiệm bổ sung, hoàn thiện đề tài. Kết quả: Hội đồng đã thống nhất đánh giá Đề tài đạt Xuất sắc.
 
Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Hội đồng Khoa học và công nghệ, Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của Đề tài, kết quả nghiên cứu đã cung cấp một số luận cứ khoa học, thực tiễn, đề xuất những kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Cam-pu-chia, với các nước và tổ chức quốc tế; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu, bổ sung hoàn thiện sản phẩm theo kết luận của Hội đồng trước khi thực hiện đăng ký kết quả với Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ.

NGUYÊN HẢI