Tạo nguồn lực xây dựng Vĩnh Phúc thành khu vực phòng thủ vững chắc

12/06/2020, 14:04

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, LLVT tỉnh Vĩnh Phúc đã cùng với quân và dân các dân tộc trong tỉnh lập những chiến công xuất sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc

       Phát huy truyền thống anh hùng, trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay, từ một tỉnh nghèo, thuần nông, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội yếu kém, Vĩnh Phúc đã vươn lên trở thành một trong các tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp tốp đầu, có tổng thu ngân sách nội địa cao... Trong thành tích đó có đóng góp quan trọng của LLVT tỉnh.
       Phát huy thế mạnh và nguồn lực của địa phương, những năm gần đây LLVT tỉnh Vĩnh Phúc luôn thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc. LLVT tỉnh luôn duy trì các chế độ trực SSCĐ, phối hợp nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý tốt các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ và không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. LLVT tỉnh cũng tích cực tham gia xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống cháy, nổ, chữa cháy bảo vệ rừng; tham gia bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương. LLVT tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao; thiết thực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
       Hiện nay, LLVT tỉnh đang tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, trong đó tích cực xây dựng lực lượng dự bị động viên với hàng chục nghìn quân nhân dự bị; hàng nghìn phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Toàn tỉnh đã xây dựng 60 đầu mối đơn vị dự bị động viên, sắp xếp biên chế đạt 99,1%. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Quá trình tuyển chọn kết hợp với công tác động viên quân đội, nhằm tạo nguồn dự bị động viên cho các địa phương và đơn vị. Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã bàn giao gần 22.000 thanh niên nhập ngũ tới các đơn vị, bảo đảm 100% chỉ tiêu... Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) cũng được chú trọng xây dựng theo hướng “vững mạnh rộng khắp”, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở. Trong đó tập trung xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt có thành phần, tỷ lệ hợp lý. Đồng thời duy trì hoạt động của 343 cơ sở DQTV, đạt 1,5% so với dân số.
       Cùng với công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện SSCĐ, thời gian qua tỉnh Vĩnh Phúc cũng đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch và xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng, công trình phòng thủ. Theo đó đã thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, xây dựng công trình chiến đấu; quy hoạch xây dựng toàn diện, đồng bộ các thành phần cấu thành thế trận quân sự của khu vực phòng thủ, tạo thế trận liên hoàn, rộng khắp, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng hoàn thiện, hợp thành hệ thống phòng thủ của Quân khu 2 và cả nước. Đến nay, tổng diện tích quy hoạch thế trận trong KVPT thủ tỉnh là 17.632ha; 9 khu vực phòng thủ cấp huyện với tổng diện tích hơn 3.259ha. Trên cơ sở quy hoạch thế trận quân sự, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đầu tư xây dựng những công trình quân sự phù hợp với yêu cầu của tác chiến phòng thủ. Hệ thống các đường hầm, công trình phụ trợ, đường cơ động, thao trường bắn đạn thật cấp huyện, trận địa phòng không... ngày càng đầy đủ.
       Phát huy những thành tích và bài học kinh nghiệm trong xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc, LLVT tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vững vai trò lực lượng nòng cốt, gương mẫu và tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Nâng cao chất lượng, sức mạnh mọi mặt của KVPT tỉnh, huyện, coi trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, nhất là vững mạnh về chính trị ở các địa bàn trọng điểm.
       Cùng với xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ SSCĐ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các địa phương tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội theo phương châm sát với yêu cầu nhiệm vụ, đạt trình độ kỹ năng, kỹ xảo cả về kỹ thuật và chiến thuật. Tích cực nghiên cứu, phát triển sáng tạo nhiều cách đánh hay, quyết tâm đánh bại mọi loại hình chiến tranh xâm lược có yếu tố công nghệ cao của đối phương ở các quy mô. Một mặt tăng cường giáo dục, quản lý kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, phấn đấu hạn chế tối đa vi phạm thông thường, không có vụ việc vi phạm đến mức phải xử lý. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống thiên tai và các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trong LLVT tỉnh.

ĐẠI TÁ NGUYỄN THẾ HẢI - CHỈ HUY TRƯỞNG BỘ CHQS TỈNH VĨNH PHÚC