Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

28/12/2022, 14:54

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã đạt được trong năm qua. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước xử lý đúng đắn, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tích cực xây dựng, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, thực hiện nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng phải chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm nhiệm vụ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ. Phối hợp chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên; tuyển quân, tuyển sinh quân sự bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu, đúng quy định.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Nhấn mạnh chủ đề năm 2023 là “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tập trung hoàn thành đúng tiến độ việc giải thể, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị; xây dựng Đề án hệ thống chức danh, chức vụ chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tổ chức huấn luyện, diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao ở các cấp bảo đảm thiết thực, chất lượng, an toàn; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trước mắt là tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chặt chẽ, an toàn, chất lượng. Tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải luôn “Tự soi, tự sửa” để trong bất cứ hoàn cảnh nào, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn được giữ vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.
 
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì hội nghị.
 
 Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2022, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong đó, nổi bật là đã tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Đảng, Nhà nước xử lý chính xác, kịp thời các tình huống. Chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, theo dõi, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng, không để bị động, bất ngờ; chủ động chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trọng tâm là bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bảo đảm tiến độ, chất lượng tốt. Chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng, phòng thủ dân sự, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nắm chắc tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
 
Năm 2022 cũng là năm Bộ Tổng Tham mưu triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tổ chức các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp và tham gia hội thi, hội thao quân sự, thể thao trong nước, khu vực, quốc tế đạt thành tích, kết quả cao; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với đó chủ động tham mưu, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; tuyệt đại đa số cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

NGUYÊN HẢI/BQP.VN