Quân ủy Trung ương tổ chức các điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

28/03/2021, 07:27

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức 139 điểm cầu truyền hình với 11.980 cán bộ, đảng viên toàn quân. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt 05 chuyên đề là những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

MẠNH HÙNG - NGUYÊN HẢI