Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị công tác phát triển Chính phủ điện tử tháng 9 năm 2022

24/09/2022, 20:00

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công tác phát triển Chính phủ điện tử và Đề án 06 (Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”). Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong tháng 9 năm 2022, công tác phát triển Chính phủ điện tử đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, đạt được một số kết quả tích cực, như việc triển khai xây dựng đề án chuyển đổi số đáp ứng tiến độ đề ra; mở rộng các đơn vị cấp 2 sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; công tác tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số đã được nhân rộng tại các đơn vị; các giải pháp về bảo đảm an toàn thông tin được tăng cường.
 
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.
 
Đối với nhiệm vụ Chính phủ giao, đến nay 100% văn bản gửi, nhận giữa Bộ Quốc phòng với các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ được thực hiện trên môi trường điện tử có sử dụng chữ ký số; đã tích hợp 32 thủ tục hành chính mức độ toàn trình lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Các đơn vị tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; tỷ lệ kết nối đường truyền số liệu quân sự tiếp tục được tăng cường. Đối với nhiệm vụ triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030, các cơ quan chức năng đã làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư về việc cấp phát, quản lý tài khoản truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cung cấp chứng thư số cho các Bộ, ngành địa phương…
 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao, các nhiệm vụ đã xác định trong kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số năm 2022 của Bộ Quốc phòng; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình; hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị xây dựng điểm về chuyển đổi số; rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quy định về việc kết nối, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu quốc phòng với các Bộ, ngành, địa phương trên môi trường điện tử...

MẠNH HÙNG (BQP.VN)