Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội thảo góp ý dự thảo đề án về chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

24/09/2022, 20:04

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án). Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Dự hội thảo có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
 
Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án trình bày báo cáo đề dẫn Đề án.
 
Để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, ngày 12/7/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 2521/QĐ-BQP về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án “Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
 
Hội thảo lần này nhằm thống nhất về nhận thức, quan điểm, cơ sở khoa học và thực tiễn; đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án; đồng thời bảo đảm tính khả thi khi triển khai Đề án, qua đó góp phần tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, định hướng lãnh đạo công tác chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.
 
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo.
 
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Soạn thảo và các tham luận trình bày tại hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Bộ Tư lệnh 86, các thành viên Tổ Biên tập đã chủ động, tích cực trong công tác xây dựng Đề án. Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là quá trình tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời, đây cũng là phương pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong Bộ Quốc phòng. Chính vì vậy, việc xây dựng Đề án là để Bộ Quốc phòng cụ thể hoá các chủ trương đó một cách chủ động, hiệu quả, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng Quân đội hiện đại.
 
Quang cảnh hội thảo.
 
Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, nội dung Đề án cần thể hiện được tầm nhìn và các mục tiêu của Bộ Quốc phòng trong chuyển đổi số một cách toàn diện, xác định được lộ trình cụ thể, thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ và có tính khả thi. Đề án phải tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong toàn quân về chuyển đổi số, trong đó ưu tiên các vấn đề, như: nâng cao nhận thức, phát triển hạ tầng số, xây dựng dữ liệu số và bảo đảm an toàn thông tin phục vụ quản lý, điều hành, cải cách hành chính… Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, thành viên Ban Soạn thảo theo các nội dung đã được phân công, phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng Đề án với chất lượng cao nhất. Bộ Tư lệnh 86, Tổ Biên tập tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, ý kiến, tham luận đóng góp của các đại biểu, trên cơ sở đó, tổng hợp, hoàn thiện Đề án bảo đảm đúng mục tiêu, đủ nội dung cũng như thời gian, tiến độ, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

NGUYỄN BẰNG (BQP.VN)