Văn phòng Bộ Quốc phòng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và chuyển đổi số

10/03/2023, 12:21

Sáng 8-3 tại Hà Nội, Văn Phòng Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và chuyển đổi số năm 2023.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 cán bộ Văn phòng; Tham mưu - Hành chính; Kế hoạch - Tổng hợp của các cơ quan, đơn vị đầu mối cấp 2 khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng khẳng định, việc tổ chức lớp tập huấn lần này sẽ giúp các học viên nắm được vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ văn phòng và công tác văn phòng các cấp trong cơ quan nhà nước; nhận thức chung về cải cách hành chính nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; nội dung phương pháp, quy trình, kỹ năng xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001; 2015 tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đặc biệt là được tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm, bài học về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ở Việt Nam và công tác bảo đảm an ninh mạng.

“Đây là những nội dung rất quan trọng, cần thiết, giúp các học viên nâng cao năng lực công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng”, Đại tá Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Để lớp tập huấn đạt được mục đích yêu cầu đề ra, lãnh đạo Văn phòng Bộ Quốc phòng yêu cầu các học viên tham gia tập huấn tận dụng tối đa thời gian trên lớp, phát huy tinh thần học tập, chủ động tiếp nhận kiến thức mới góp phần nâng cao kỹ năng công tác, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị mình.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ được tiến hành đến hết ngày 10-3-2023.

DUY ĐÔNG/bqp.vn