Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô giai đoạn 2014 - 2019

26/12/2019, 00:00

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô đã có những chuyển biến mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty đã năng động, sáng tạo trong tìm kiếm việc làm, trực tiếp đảm nhiệm thi công và bàn giao đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm của đất nước và Bộ Quốc phòng đảm bảo chất lượng như: Công trình thủy điện Huội Quảng, Sông Bung 2, A lin, Đăk Mi, Nậm Toóng, Sử Pán, Nậm Củ; Đê chắn sóng Nam Sông Hậu; các công trình kinh tế kết hợp quốc phòng và nhiều công trình quân sự đặc biệt trên các tuyến biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Nhiều sáng kiến, giải pháp thi công của cán bộ, người lao động được áp dụng tiết kiệm chi phí sản xuất cho đơn vị hàng chục tỷ đồng và đảm bảo kỹ thuật, an toàn, chất lượng các công trình. Trong 5 năm qua, Tổng Công ty đã có trên 500 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở và 2 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã tạo động lực mạnh mẽ để khơi dậy trong mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã biểu dương thành tích Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần tập trung tổ chức thực hiện tốt việc cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản trị, năng lực sản xuất và tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng sát với yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển bền vững.
 

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô trao tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019.

NGUYÊN HẢI